Bylogistikk handler om forflytting av pakker, brev, varer, utstyr og avfall i, til og fra byområder. Dette feltet har tidligere i liten grad vært tema i byplanlegging og byutvikling, men har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Flere nye løsninger ser nå dagens lys, blant annet knyttet til autonomi, samlasting og null- og lavutlippskjøretøy. På frokostmøtet får vi presentert noen av de nyeste løsningene innen bylogistikk.

I flere byer i Europa tilbys en ny type vareleveringstjeneste, hvor butikker og andre varemottakere i bysentrum betaler for å få levert varene samlastet og på sine premisser. Tjenestene Binnenstadtservice fra Nederland, Stadsleveransen fra Gøteborg og Citylogistik fra Danmark er eksempler på dette, og vi vil høre mer om disse på frokostmøtet. I tillegg vil nye funn om vareleveringsituasjonen i Drammen sentrum bli presentert. Sidsel Ahlmann Jensen og Dag Erlend Lohne Mohn fra prosjektledelsen i bylivsprosjektet Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum presenterer på vegne av Byen Vår Drammen.

Presentasjon av funn fra undersøkelsen:

 

Presentasjon av konsolideringstjenester i markedet:

 

Håndverkerfirmaet Lohne & Lauritzsen på Skøyen har byttet ut 6 dieselbiler med 4 transportsykler og 6 vanlige elsykler, og har i tillegg 5 elbiler som brukes ved behov. Firmaets transportutgifter er kraftig redusert, og det er ikke lenger en utfordring å finne parkeringsplasser i Oslo sentrum. Daglig leder og tømrermester Even Fossum Lauritzsen forteller om deres erfaringer med å legge om fra dieselbiler til elsykler.

Even Fossum Lauritzens presentasjon:

Er utopi egentlig fremtiden? Logistikkløsninger som for få år siden virket urealistiske, tas nå i bruk flere steder. Prosjektleder Astrid Ehrlinger Sørsdal skal fortelle om idéer de jobber med i Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RfD), og vise norske og utenlandske eksempler på nye, grønne løsninger for transport av avfall.

Astrid Ehrlinger Sørsdals presentasjon:

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Bylivsprogrammet i Drammen v/ Byen Vår Drammen.

Tid og sted:

Kl 8-10 5. november 2018

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!