Oktober 2018: Varelogistikk i by

I samarbeid med Bylivsprogrammet i Drammen arrangeres et frokostmøte om varelogistikk i by. Dette er en oppfølging av frokostmøtet fra oktober 2017 hvor tema var nye former for varelogistikk, med spesielt vekt på et forprosjekt for Drammen sentrum.

Forprosjektet har som mål å vurdere nye løsninger for varelogistikken i Drammen sentrum, til gode for dem som driver butikker og restauranter, for å redusere utslipp og for å bidra til bedre byliv. Prosjektet har nå kommet fram til en del funn og vil presentere disse i frokostmøtet.

Tid og sted:

Oktober 2018 (Vi kommer tilbake med eksakt dato og klokkeslett)

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!