April 17: Transport 2.0 – mer enn transport

Av 7. april 2017Aktuelt

Judit-Klein

Dansker ville ha sporingschips i alle sykler – men nå må de skrote forslaget. Begrunnelsen er at noen vil kunne følge ferden din på sykkel, og du har ingen kontroll med hvor opplysningene ender.

Saken viser at verken sykkel eller transport bare dreier seg om teknologi eller funksjonalitet. Her kommer også spørsmål som er nært knyttet til demokrati og rettigheter. Med andre ord er byutvikling også langt mer enn spørsmål om «big data» og hvordan disse kan utnyttes, men også hva som er mål om midler. Dette kan være et godt utgangspunkt for refleksjon om hva som skiller transport 1.0 og transport 2.0. Vi har så langt skissert dette som et utgangspunkt for arbeidet med Innovasjonsarena Transport 2.0. Litt enkelt sagt : Transport 1.0 er transport, Transport 2.0 er ikke transport.

Les mer om sporingschips her og om av hva vi legger i Transport 2.0 her og kommenterer gjerne.

Foto: CC Judit Klein