April 16: Svensk samarbeid

Av 26. april 2016Aktuelt

forum-for-transportinnovation

En rekke svenske aktører innen transport og innovasjon samarbeider for å nå målet om en fossilfri svensk transportsektor i 2030. Modellen er basert på prosjektarbeid og frivillighet. Offentlige og private aktører jobber tett sammen UH- og forskningssektoren.

Samarbeidsprosjektet samler Sveriges kompetanse i transportsektoren i
Forum för transportinnovation som du kan lese mer om her.