Konferanse/parallellsesjoner:

Smarte Samfunn & Byer – autonome systemer til lands

Byer verden over har store ambisjoner og utfordringer knyttet til mobilitet. Hvordan kan norske selskaper komme i posisjon og være relevante leverandører i dette markedet?

Vi blir kjent med konkrete utfordringer i København, California og Oslo. Disse 3 stedene har ambisjoner som har overføringsverdi også til andre byer i verden.

Kom og lytt til byenes behov, og diskuter sammen med andre norske selskaper hvordan jobbe sammen for å selge norske løsninger.

Innovasjon Norge, Næringsforeningen i Drammensregionen og Buskerud fylkeskommune inviterer til konferanse torsdag 28. august.

Frist for påmelding er egentlig overskredet, men det er fortsatt mulig å melde seg på. Av praktiske årsaker må interesserte «etternølere» melde seg på konferansen. Det er fullt mulig å delta kun på parallellsesjonene forutsatt at da er ikke lunsj inkludert. De vil ikke bli belastet deltageravgift.

Les mer om paralellsesjon Smarte byer og smarte samfunn her

Les mer om konferansen her: