Desember 16: Sandefjord innenfor bomringen i Oslo?

Av 5. desember 2016Aktuelt

oslofjordenPå seminaret til Innovasjonsarena Transport 2.0 forrige uke ble mange innovative transportløsninger presentert. Men det var nok Otto Hojar fra FS Links Ab som vil etablere verdens første Hyperloop i vanlig drift mellom Helsinki og Stockholm som gikk lengst. Han presenterte også en skisse som viser hva Hyperloop kan betyr for Osloregionen. Denne viste at alle byer omkring Oslofjorden (inkl. Strømstad) nå hverandre på ha maks. 15 min. I praksis enda færre minutter mellom Oslo og eksempelvis Tønsberg, Larvik, Sarpsborg og Fredrikstad.

Hyperloop innebærer at pods (kapsler) sendes i rør med nær vakum. Visjonen er at det skal etableres et transportnettverk som er radialt hurtigere og med mer kapasitet enn dagens løsninger (vei, tog, båt). Konseptet testes nå i Nevada og det er i 2017 planlagt å ta stilling til hvor første fullskala testing (proof of operation) skal skje. Selskapet FS Links AB samarbeider med Hyperloop One for at dette skal skje i Finland og at man i første omgang skal forbinde Helsinki og Salo (tidligere hovedkontor for Nokia). Deretter tenkes linjen i Finland å kunne knyttes sammen med et tilsvarende prosjekt i Stockholmsregionen. Dette vil i så fall kunne bety at man innen 10-12 år kan ha en forbindelse mellom Helsinki og Stockholm med reisetid på 28 min og gjennom dette etablere en ny superregion i Norden.

nevada_ror

Under den «Urbane ekspedisjonen» til Helsinki forrige uke fikk de norske deltagerne også presentert hva slags potensiale denne transportformen vil kunne ha i Norge. Både for å binde byene rundt Oslofjorden tettere sammen og for å knytte disse mot andre storbyområder i Norden. Otto Hojar ser for seg at Norden kan bli et foregangsområde for Hyperloop og at mye ligger til rette for dette her.oslofj_gote_sthlm

Hyperloop påstås å være langt mer fleksibelt, billigere å bygge og mindre energikrevende enn alternativene vi har i dag. Over 80% av energien som brukes til å drive et høyhastighetstog framover i dag benyttes til å skyve bort luften. Hvis luftmotstanden reduseres så kraftig som man ønsker å gjøre i rørene til Hyperloop vil det være mulig å forflytte seg mye raskere, med langt mindre energiforbruk.hyperloop_skjema

En pre-feasibility studie (Rambøll, KPMG og Setterwalls, 2016) viser at prosjektet kan være realistisk ut fra kost/nytte, tekniske forhold og juridiske vurderinger. Det er her lagt til grunn en korridor mellom Stockholm og Helsinki korridor på ca. 500 km og med 11 stasjoner. Alle reiser vil imidlertid være direkte fra start til endestasjon. Reisen mellom hovedstedene vil bli redusert fra i dag 3,5 timer med fly eller 17 timer med båt. Foreløpige beregninger av Stockholm-Helsinki- korridoren viser totale kostnader 19 milliarder Euro.

Se hele presentasjonen til Otto Hojar fra FS Links her:

Les mer om ekspedisjonen og presentasjonene fra de andre sesjonene her.