Mai 17: Privatbilens død?

Av 16. mai 2017Aktuelt

Luke-Price

Kvalitet og pris på nye mobilitetstjenester vil utkonkurrere privatbilen om noen få år i følge en ny rapport fra tenketanken RethinkX. Årsaken er at ny teknologi gir bedre og billigere tjenester. Og den teknologiske utviklingen går raskere enn man trodde for få år siden.  Selvkjørende biler og en bedre utnyttelse av eksisterende transportressurser vil føre til at kun 5% av alle reiser vil bli utført med privatbil i 2030.

Les mer om dette i Teknisk Ukeblad