Et nettverk som fremmer

miljømessig, økonomisk
og sosialt bærekraftig mobilitet

 

Grønn mobilitet

i område- og
eiendomsutvikling

 

Autonomi

og deling av
transportmidler

 

Sømløse reiser

og mobilitetstjenester

1
1

Nettverk for grønn mobilitet

Transport 2.0 – Nettverk for grønn mobilitet er et samarbeid etablert på bakgrunn av behovet for omstilling til et mer bærekraftig transportsystem. Nettverket har siden 2014 samarbeidet om å etablere innovasjonsprosjekter, bidra til relevant forskning samt kompetanseutvikling. Det er et åpent nettverk for alle som ønsker å bidra til omstilling til mer bærekraftig mobilitet.

Nettverket legger til rette for deltagelse fra offentlig forvaltning, næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Det geografiske tyngdepunktet for prosjekter og aktiviteter er i kommunene vest for Oslo.

Les strategisk plattform her
Last ned presentasjon om Transport 2.0 - Nettverk for grønn mobilitet

Samarbeidspartnere: