April 17: NTP for Transport 2.0?

Av 7. april 2017Aktuelt

NTP

Regjeringen presenterte i går Nasjonal Transportplan 2018-29.
– Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den. Derfor foreslår vi å bruke 1 064 milliarder kroner de neste 12 årene på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.    

Les mer om presentasjonen her.

Debatten om transportplanen i er også i gang. KS er f.eks. tilfreds med økt satsing på kollektivtransport i storbyene. Likevel  konstaterer KS v/styreleder Gunn Marit Helgesen at NTP (2018-2029) mer er en statlig investeringsplan enn en nasjonal transportplan.
Les mer om dette hos KS. 

Noen mener også at muligheten for et «klimaskift» ikke er benyttet som f.eks. Bellona. 

Gjennom Innovasjonsarena Transport 2.0 vi det uansett blir arbeidet videre med å utnytte de muligheter som ligger i transportplanen for å stimulering til forskning, kompetanseutvikling og innovasjon knyttet til grønn mobilitet og framtidsrettet verdiskaping. 

Vi oppfordrer derfor til å studere planen nærmere og invitere til innspill og ideer. Planen vil også bli et viktig bakteppe for Transport 2.0 frokostmøtene framover.