Sted og tid:
Kongsberg, Krona 19.06.2018, klokken 10:00 til 15:00

Testarena Kongsberg har mange spennende aktiviteter  i gang knyttet til autonomi, næringsutvikling og læringsarena for byutvikling. Vi håper du har anledning til å komme. Sist vi var samlet var vi over 50 deltakere.

I forbindelse med arrangementet lanseres også en ny næringsklynge knyttet til autonomi som vi håper blir en langsiktig suksess.
Askelab AS kommer fra Ringsaker og forteller om Næringsutvikling på Innlandet og samarbeid med testarena Kongsberg.
Terje Sundfjord fra Brakar AS vil sammen med Multiconsult gå gjennom en mulighetsstudie for en bred innføring av autonome kjøretøy på Kongsberg. Olav Madland og Telenor vil fortelle om nye innovative løsninger i testarena Kongsberg og mulighetsstudier som er gjennomført andre steder i Norge.

Målet er å innføre bærekraftig transport for fremtiden og synliggjøre innovasjon og nye transportløsninger i Internasjonale prosjekter

Du finner programmet og påmelding på denne lenken er her

Vi oppfordrer deg om gjøre arrangementet kjent for kolleger, samarbeidspartnere slik at vi samlet for et godt nettverk.

Arrangementet egner seg for:

  • Fylkeskommuner, byer og kommuner der man planlegger eller ønsker autonome transportpiloter
  • Logistikk i Havn
  • Medlemmer i SAMS
  • ITS Norge sine medlemmer
  • Institutter som forsker på transportløsninger
  • Vegdirektoratet med aktuelle prosjekter

Sted og tid:
Kongsberg, Krona 19.06.2018, klokken 10:00 til 15:00

Velkommen!