Forskningen er klar: Skal man få flere over på sykkel eller kollektivt må de kunne konkurrere med hvor enkelt det er å bruke privatbil. Mange arbeidstagere har bil og gratis parkering på arbeidsplassen. Samtidig har få arbeidsplasser trygg sykkelparkering og det er mange huller i sykkelveinettet.

Ambisjonene for sykling og sykkelens andel av persontrafikken er høy på kommunalt nivå, statlig nivå og i bypakkene. Men når det kommer til å investere eller prioritere ute i gata så faller sykkel ofte igjennom. Hvordan konkurrerer man med andre transportformer når vektskålen kan synes tung på den ene siden?

Mer informasjon følger.

Tid og sted:

Tidspunkt kunngjøres senere.

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!

 

Fotos: CC: Miljøpakken