Kampen om byen er i gang. Hvem skal ha prioriteres? Bilen, sykkelen eller de gående?

Forskningen er klar: Skal man få flere over på sykkel må det være minst like praktisk, trygt og komfortabelt som privatbil. I byen er det trangt om plassen, samtidig som utbygging av helt ny infrastruktur for sykkel er dyrt. Er den eneste løsningen å presse ut bilen fra byen? Skal vi stenge gater for biler og fjerne parkeringsplasser for å gjøre sykling mer attraktivt? Eller skal vi lande på et kompromiss og si ja til alt. Denne problemstillingen er hyperaktuell i Oslo, og vil snart komme til Drammensområdet, hvor sykkel skal prioriteres i langt større grad enn i dag.

Spørsmålet om sykkelprioritering er aktuelt både i byene og tettstedene samt i et mer regionalt perspektiv, mellom områdene folk bor i regionen vår. På dette frokostmøtet tar vi debatten. Først får vi høre om de konkrete planene som foreligger for etablering av nye sykkelruter og trasévalg. Statens vegvesen kommer og presenterer planer for hovedsykkelruter på begge sider av Drammenselva. Drammen kommune legger fram sine planer og konkrete tiltak som er på tegnebrettet. Deretter er det duket for debatt og innspill fra alle som deltar på møtet.

Noen relevante lenker:
Felles sykkelplan for Buskerudbyen

Sykkelvelgeren

Sykkelregnskapet for Buskerudbyen 2016

Tid og sted:

20. august 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!

Fotos: CC: Miljøpakken og Buskerudbyen (kartet)