Hva er egentlig Buskerudbypakke 2? Hva er bakgrunnen og hva er rammene for byvekstavtaler? I denne presentasjonen får du innblikk i hva som er rasjonalet bak og innholdet som ligger i dagens forslag til byvekstavtale. Se presentasjonen til Tor Atle Odberg fra Buskerudbysekretariatet her.