April 16: Frokostmøte: Forskning og innovasjon i NTP

Av 25. april 2016Aktuelt

fou_strategi

Nasjonal transportplan er er førende for hvordan vår transport-framtid blir. Her tas de viktigste beslutningene om hva som skal prioriteres det nærmeste tiåret. Men vet vi hva behovet er om fem år, eller om ti år? Er det behov for å tenke nytt? Mye tyder på det. Kom på frokostmøte mandag 2. mai og møt representanter med innsikt, ansvar og visjoner for dette arbeidet? 

Transportetatene etterlyste i forkant av NTP 2014 – 2023 en målrettet  satsing innenfor FoU-området, og har som del av grunnlagsarbeidet for NTP 2018 – 2029 utarbeidet en tverretatlig strategi for forskning og utvikling. Strategien peker på mulighetene for mer målrettet felles FoU-satsing, samtidig som etatenes egne spesifikke FoU-behov må løses internt I den enkelte etat.

Forskningsrådet har tatt til orde for å styrke satsingen på forskning og innovasjon i NTP.
Vi har derfor invitert Gina Ytteborg som er leder for Vegvesenets FoU-stab og Siri Hall Arnøy fra Samferdselsdepartementet til å sette oss inn i mulighetene som økt FoU-satsing i NTP kan bety for vår region.

Les mer om frokostmøtet her.

Meld din interesse på dette Facebook-eventet.