April 16: Førerløst i vinden

Av 27. april 2016Aktuelt

volvo_avis

Svenskene gjør seg klare for bysamfunn med førerløse kjøretøy. Gøteborg er langt framme og klargjør byen for en smidig tilpassing til en førerløs trafikk. De ønsker fokusere på fordelene dette kan gi, og nevner bedre og mindre trafikk og færre ulykker som det viktigste.

Allerede i 2017 vil 100 førerløse Volvoer rulle rundt i Gøteborg. Og kommunen ønsker dette velkommen og vil tilpasse sin infrastruktur til dette. Les mer om dette her.

easytest

Samtidig gjøres det forsøk med førerløse busser i Stockholms-området. Dette er forøvrig samme løsning som testes ut i Kongsberg i september 2016.