Januar 2017: Elektriske bysykler Bærum-Kongsberg?

skisse_hovedprosjekt

Et nettverk av elektriske bysykler som forgreiner seg ut fra kollektivknutepunktene i aksen Bærum-Kongsberg er på tegnebrettet. Etter en runde med forprosjekt sommeren og høsten 2016 legges nå grunnlaget for å ta skrittene videre. Men hvordan skal dette foregå? Og hvem vil være med på dette? Buskerudbyen og Transport 2.0 inviterer til frokostmøte hvor disse spørsmålene tas opp til diskusjon.

Tenk deg følgende situasjon: Du bor i Åsen i Mjøndalen og jobber på Lierstranda. 150 meter fra huset ditt står det en fulladet elsykkel og venter på deg. Du logger på med månedskortet du likevel har fra NSB. Sykkelen tar deg ned bakkene og bort til Mjøndalen stasjon hvor du klikker den inn i et stativ. Når du går av toget på Brakerøya tar du en ny elsykkel videre den siste kilometeren bort til jobben, hvor ladestasjonen er plassert rett ved inngangsdøra.

Skissene til hvordan et slikt sammenhengende system i kommunene Bærum, Asker, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kan fungere har blitt presentert for både administrativt og politisk nivå. Mottagelsen har vært positiv. Nå starter arbeidet med å legge en strategi for videre arbeid. Til dette trengs det deltagelse og innspill fra mange. 

En overgang til mer effektiv og klimavennlig transport i regionen Asker-Kongsberg avhenger av smarte løsninger. Et godt koordinert samspill mellom ulike transportmidler kan bidra til å gjøre de klimavennlige alternativene smartere og bedre. Dette prosjektet skaI utvikle samspillet mellom kollektivtransport og sykkel, og gjøre begge transportmidlene mer effektive og egnede. Kollektivtransport sørger i dag for at den som reiser kommer seg et godt stykke nærmere sitt reisemål, men i svært mange tilfeller mangler den første/siste delstrekningen. Denne vil for mange være utslagsgivende til at privatbil velges framfor kollektiv-alternativet. Hvis den første og siste delstrekningen kan gjøres effektivt og problemfritt vil dette hinderet reduseres. Skal målene om å redusere bruken av privatbil nås, må det etableres attraktive, alternative løsninger.

På denne bakgrunnen er du invitert til å lære mer om dette, komme med innspill til prosjektet og prosessen, og bidra i diskusjonen om mulige veier videre.

Tid: Mandag 23. januar 08.00-10.00 Dørene åpner 07.45

Sted: Rekord Bar, Tollbugata

Enkel servering, ingen påmelding

Velkommen!