Juni 16: Drammen videre i Horisont 2020

Av 3. juni 2016Aktuelt

movebybikeEt forsknings- og utviklingsprosjekt om varelevering i Drammen er kommet gjennom det første nåløyet i Horisont 2020-prosessen. 8 av 56 prosjektsøknader er gått videre til runde to og skal levere utvidet søknad i september.

Bring / Posten Norge, Byen Vår Drammen, Drammen kommune, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og insam as er partnere i demonstrasjonsprosjektet i Drammen og samarbeider med Rotterdam, Gøteborg, Brussel og Seixal. Prosjektet skal utvikle en grønn og bylivsvennlig vareleveringstjeneste rettet mot butikker, bedrifter og handlende i Drammen sentrum.

Les mer om prosjektet her