4.-5. juni 2018 arrangeres Den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg. Dette er den viktigste og største møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge, en gruppe som vokser for hvert år.

Den nasjonale sykkelkonferansen vil sette søkelys sykkel som transportmiddel, som kilde til opplevelser og som et sentralt virkemiddel til å nå nasjonale og regionale helse- og klimamål. Teknologiutvikling og miljøkrav gjør at Norge og verden nå står på trappene til det som kan betegnes som en transportrevolusjon. Smart cities, lavutslippsamfunnet og selvkjørende kjøretøy er noen av driverne bak de store endringene som er nært forestående.

Hvilken rolle vil sykkelen få i morgendagens transportsystem? Dette er hovedtemaet for konferansen.

Les mer og meld deg på her