Mars 2016 – Infrastruktur for Transport 2.0

Last ned presentasjonene fra seminaret her:
(NB: Litt tunge filer)

Johannes Töpler, German Hydrogen and Fuel Cell Association

Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune

Øystein Ihler, fagansvarlig for innovasjon og utvikling i klima- og energiprogrammet til Oslo kommune

 

ladestasjon


Transport 2.0 innebærer overgang til ikke-fossilbasert transport, men også løsninger med optimal ressursutnyttelse totalt sett. Et viktig spørsmål er hvilken strategi Norge bør har for utbygging og drift. Skal det utvikles en strategi som både på kort og lang sikt kan håndtere en slik omstilling? I dette inngår også tiltak som umiddelbart bør settes i verk for å fremme overgang til transport basert på el, hydrogen eller andre fornybare energikilder.

 

toepler

Dr. Johannes Toepler  er en internasjonalt anerkjent kapasitet når det gjelder fremtidens kollektivtransport og mulighetene Hydrogen og andre nye energikilder/lagringsmuligheter gir. Han er blant annet som er visepresident i German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV) 2014 og Member of the bord of PATH -Partnership for Advancing Transition to Hydrogen som er en international „paraplyorganisasjon” for de nasjonale hydrogen- organisasjonene.

Møtet blir en god anledning både til å bli oppdatert faglig og strategisk, samt knytte nye kontakter og drøfte samarbeid.

Det vil også komme innspill fra:

  • Øystein Ihler, fagansvarlig for innovasjon og utvikling i klima- og energiprogrammet til Oslo kommune
  • Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune

Målgruppe: Fagpersoner, ledere og folkevalgte som er opptatt å utvikle framtidsrettet og bærekraftig transportløsninger.

Sted: Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(100 meter fra Drammen stasjon)

Tid: Mandag 7. mars kl. 08-10 (frokost fra 08.00).

Kontaktperson: Nina Solberg, Vestregionen (nina.solberg@vestregionen.no /906 13 953)

Arrangør: Innovasjonsarena Transport 2.0 i samarbeid med Poweron AS.

Ingen påmelding eller deltakeravgift.