September 2016: Bildeling – en ny del av transportinfrastrukturen

bilpool_illustrasjon

Frokostmøtet er gjennomført. Her kan du laste ned presentasjonene fra møtet:

————————————

Framveksten av delingsøkonomien gjør at stadig flere velger bildeling. Dette er er en løsning med både muligheter og utfordringer. 6. september ser vi nærmere på dette.

På frokostmøtet er tema bildeling og hvordan dette konseptet kan videreutvikles gjennom ulike praktisk løsninger.

Vi kommer også til å ta opp spørsmålet om delingssystemer og transport innebærer at man bør se på tilrettelegging for dette som en viktig del av infrastrukturen for moderne transport. Dette betyr at bildeling også kan utvikles som et en del av mer omfattende delingsløsnigner, som integreres mot for eksempel sykkeldeling og kollektivtransport.

Bildeling kan derfor være et relevant tema både for offentlige aktører innen by/regionutvikling, transport, eiendomsutviklere, bilbransjen og forskningsmiljøene. Vi møter representanter for flere av disse bransjene.

Innledere på møtet er:

  • Steffen Kallbekken, forsker Cicero. Bildeling, en del av delingsøkonomien
  • Jakob Vik, HR-sjef Buskerud fylkeskommune. Bildeling som strategi for Buskerud fylkeskommune.
  • Eivind Thorne, daglig leder, Hertz Bilpool. Status og perspektiver for bildeling som forretningsområde.
  • Morten Hotvedt, adm. direktør Vestaksen Eiendom. Bildeling som del av eiendoms- og boligprosjekter.

Det vil som vanlig også bli lagt stor vekt på dialog  og mulighet for å knytte kontakter og drøfte mulige samarbeids- og utviklingsprosjekter.

Sted: Rekord Bar, Tollbugata 4, 100 meter fra Drammen stasjon.
Tid: Tirsdag 6. september 08.00-10.00. Dørene åpner 07.45.

Frokostmøtet er gratis, og det serveres kaffe og en enkel frokost.

Illustrasjon: Hertz Bilpool