5. februar 2019: Vår autonome fremtid

Klyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS) og Universitet i Sørøst-Norge (USN) inviterer til et frokostseminar på Rekord Bar i Drammen.
SAMS og USN vil presentere sitt arbeid med autonomi i ulike former og vil dykke inn i noen spennende autonomi-prosjekter som pågår som studentprosjekter i området og Oslofjord-regionen.
Det blir også rettet oppmerksomhet rundt hvilken rolle det offentlige kan ta innenfor autonomi. Hvordan kan kommuner og andre offentlige aktører sikre at denne teknologien utnyttes til det beste for innbyggerne? Og samtidig være en tilrettelegger for at norsk næringsliv styrker sin posisjon innenfor autonomi i transport- og mobilitets-feltet? Kan offentlige anskaffelser brukes som et virkemiddel for å stimulere til innovasjon og utvikling?

Som vanlig er formen uformell på frokostseminaret, som avsluttes med åpen diskusjon og dialog mellom publikum og innlederne.

 

Foreløpig program:

08.00 Frokost
08.15 Velkommen
08.20 Autonom mobilitet – verdiskapende for samfunn og næringsliv, ved Torun Degnes, SAMS
08.35 Nye mobilitetsformer – sjøbusser og droner, ved Paal Aamaas, USN
08.50 Det offentliges rolle i utviklingen av autonom mobilitet, ved Buskerud Fylkeskommune og Drammen Kommune
09.05 Dialogsesjon
09.30 Mingling

Tid og sted:

Kl 8-10, tirsdag 5. februar 2019
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)
Lett servering.

Velkommen!

Foto forside: Testarena Kongsberg By og Lab / Applied Autonomy AS