November 2016: Hydrogen

hydrogenstasjon

Velkommen til frokostseminar om Hydrogen. Veien mot nullutslippstransport og fremtidsrettet næringsutvikling i en klimaklok kommune. 

Tema:

  • Hydrogen som et viktig nullutslippsdrivstoff – i Bærum og i Norge
  • Hydrogenstasjonen på Kjørbo
  • Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus – og støtteordninger
  • Se og prøvekjør en hydrogenbil!

Tidspunkt:
Fredag 4. november 08.00-11.00

Sted:
Formannskapssalen i Bærum rådhus, Sandvika

Arrangører:
Uno X Hydrogen, Asplan Viak, Akershus fylkeskommune og Smartcity Bærum

Påmelding og mer informasjon:
Smartcity Bærum