Buskerud fylkeskommune inviterer til temadag om mulighetene ny teknologi kan gi innenfor transport&mobilitet og stedsutvikling. Arrangementet er for kommuner og andre aktører og vil inneholde faglige innlegg med fokus på teknologiutviklingen i transportbransjen og areal/stedsutvikling. Temadagen gjennomføres i samarbeid med ITS-Norge.

Ny teknologi og digitalisering er i ferd med å endre transportsektoren radikalt. Buskerud fylkeskommune vil i samarbeid med ITS-Norge belyse de muligheter og utfordringer som ny teknologi innebærer for utvikling av steder, transportløsninger og næringsutvikling.

Det vil bli påfyll av kompetanse gjennom faglige innlegg, inspirasjon fra konkrete eksempler og drøfting av muligheter og utfordringer.

Målgrupper:
Kommunene i Buskerud og relevante samarbeidsparter. Politisk og administrativ ledelse i kommunene, kommuneplanlegging, samferdsel/transport, næringsutvikling, klima og miljø, bærekraft.

Tid og sted: 4.april, fylkeshuset i Drammen

Fullstendig program og påmelding finner du på fylkeskommunens hjemmeside.