INNOVASJONSPROSJEKT:
På Vestre Billingstad i Asker etableres det et helt nytt boligområde. 1650 boliger skal bygges ut etappevis i et samarbeid mellom 4 forskjellige utbyggere. Det spesielle med dette boligområdet er at det skal være grønt, urbant og bærekraftig. Uteområder, boligmiljø og mobilitet skal legge til rette for høy kvalitet og lav bilbruk. Et sentralt begrep i satsingen er Grønn mobilitet. Det skal bli enkelt og attraktivt å velge bort bilen i hverdagen. Dette skal oppnås ved å gjøre alternativene så gode som mulig. Og ved å legge til rette for at enkelte slipper de uønskede turene med bil. Grønn mobilitet bakes inn i selve boligprosjektet fra første dag.

Les mer om prosjektet hos Asker kommune

Foto forside: CC/William Murphy
Illustrasjon: Blom