INNOVASJONSPROSJEKT:
Et nettverk av elektriske bysykler som forgreiner seg ut fra kollektivknutepunktene i aksen Asker-Kongsberg er på tegnebrettet. Etter en runde med forprosjekt sommeren og høsten 2016 legges nå grunnlaget for å ta skrittene videre.

Tenk deg følgende situasjon: Du bor i Åsen i Mjøndalen og jobber på Lierstranda. 150 meter fra huset ditt står det en fulladet elsykkel og venter på deg. Du logger på med månedskortet du likevel har fra NSB. Sykkelen tar deg ned bakkene og bort til Mjøndalen stasjon hvor du klikker den inn i et stativ. Når du går av toget på Brakerøya tar du en ny elsykkel videre den siste kilometeren bort til jobben, hvor ladestasjonen er plassert rett ved inngangsdøra.

Skissene til hvordan et slikt sammenhengende system i kommunene Asker, Røyken, Hurum, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kan fungere har blitt presentert for både administrativt og politisk nivå i kommunene. Mottagelsen har vært positiv. Nå starter arbeidet med å legge en strategi for videre arbeid.

En overgang til mer effektiv og klimavennlig transport i området Asker-Kongsberg avhenger av smarte løsninger. Et godt koordinert samspill mellom ulike transportmidler kan bidra til å gjøre de klimavennlige alternativene smartere og bedre. Dette prosjektet skaI utvikle samspillet mellom kollektivtransport og sykkel, og gjøre begge transportmidlene mer effektive og egnede. Kollektivtransport sørger i dag for at den som reiser kommer seg et godt stykke nærmere sitt reisemål, men i svært mange tilfeller mangler den første/siste delstrekningen. Denne vil for mange være utslagsgivende til at privatbil velges framfor kollektiv-alternativet. Hvis den første og siste delstrekningen kan gjøres effektivt og problemfritt vil dette hinderet reduseres. Skal målene om å redusere bruken av privatbil nås, må det etableres attraktive, alternative løsninger.