Frokostmøtet er over, her er presentasjonene som ble holdt:

Introduksjon ved Sidsel Ahlmann Jensen, insam:

 

Hva vil Bring? Ved Odd Eivind Gabrielsen i Bring:

Karin Fossheim, TØI: Hva finnes i Europa?:

Tom Søgård, Byen Vår Drammen: Varelevering i Drammen

 

 

BEDRE BYLIV – BEDRE VARETRANSPORT

Effektiv varetransport er viktig for handel og et godt byliv i byene, samtidig som vare- og lastebiler bidrar til trafikkbelastning, klimagassutslipp, luftforurensing og arealkonflikter. Kan varelogistikk i byer løses på en annen måte enn i dag? Hvordan ser fremtidens varelevering ut i byene? Hva slags konsepter er lengst framme i dag og hva kan vi se for oss framover?

Hva vil Bring?
Bring / Posten Norge er en stor leverandør av post- og logistikktjenester i Norden, og satser på bærekraft og innovasjon for å yte og utvikle tjenester som møter stadig nye krav fra markedet. Odd Eivind Gabrielsen fra Bring presenterer deres tanker om fremtidens logistikk og varelevering i byer, og hvordan Bring og Posten adresserer nye utviklingstrekk og utfordringer.

TØI – hva finnes i Europa?
Vi får presentert flere eksempler på nye vareleveringsløsninger som er under utvikling og etablering i Europa. Transportøkonomisk Institutt (TØI) er involvert i mange prosjekter i Norge og Europa forøvrig, og er oppdatert på hva som finnes av nye tjenester og løsninger for bylogistikk. Forsker Karin Fossheim fra TØI presenterer de mest interessante av disse.

Drammen som pilot?
I Drammen jobbes det med å utvikle en ny vareleveringstjeneste, som skal gi sentrumsbutikkene bedre service og skape et bedre bymiljø. Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen, gir oss et innblikk i Bylivsprosjektet ”Grønn og urban vareleveringstjeneste” i Drammen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bring / Posten Norge, Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Vegdirektoratet, TØI og Byen Vår Drammen. 

Tid og sted:

Mandag 30. oktober 2017 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!

 

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Bylivsprogrammet / Byen Vår Drammen og Næringsforeningen i Drammensregionen.