Juni 16: Integrerte transportløsninger

Av 29. juni 2016Aktuelt

ubigo

Mobilitet som tjeneste er et ganske nytt begrep. Svenske Vinnova har imidlertid finansiert en rapport (2016) som beskriver hva som ligger i begrepet og hvordan dette kan utvikles.

Rapporten bygger på erfaringer fra både Sverige, Finland og Østerrike og trekker opp et konseptuelt rammeverk for videre utvikling. Et sentralt case er Ubigo (Gøteborg) som ble presentert på Transport 2.0 konferansen i Drammen i 2015.

Les hele rapporten her