• Frokostmøtet er gjennomført. Her kan du se presentasjonene fra møtet.

 

 

Se også konkurransegrunnlaget til konkurransen «Smartere transport i Norge» her

 

I framlagt statsbudsjett forslår Regjeringen å bevilge penger til demonstrasjonsprosjekter og forskning i transportsektoren. Den nye ordningen Pilot T skal bidra til å utvikle ny kunnskap og til at norske aktører kan levere mobilitetsløsninger. Det er foreslått å bevilge 30 millioner til ordningen.

Nasjonal transportplan 2018-2029, som Stortinget behandlet i juni i år, varsler et taktskifte i satsing på ny teknologi i transportsektoren.

Siri Hall Arnøy fra Samferdselsdepartementet kommer for å oppdatere oss: Blir det økt fokus på forskning, innovasjon og pilotering? Hvordan skal avsatte ressurser disponeres? Siri Hall Arnøy innledet om samme emne i vårt frokostmøte i mai 2016, og kommer nå tilbake med fersk informasjon om utviklingen.

Vi har også invitert John Vigrestad til å presentere Pilot T-ordningen som skal forvaltes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Han er leder i avdeling for utfordringsdrevet innovasjon i Forskningsrådet.

Mer om forskning, innovasjon og pilotering i NTP finner du i kapittel 3.3.3.

 

Tid og sted:

Mandag 27. november 2017 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Velkommen!