Frokostmøtet er gjennomført. Her finner du presentasjoner fra møtet:

 

 

InterCity-utbyggingen på Østlandet er i gang, og nye og gamle knutepunkt flyttes, planlegges og endres. Knutepunkt er strategisk viktige for å skape gode byer og steder og for å få til et skifte til grønn transport. Knutepunktets rolle som en integrert del av byen og stedet  – med møteplasser, byliv og handel – får økt oppmerksomhet. Men hvordan skal vi få til dette?

Samtidig skal knutepunktene løse mange trafikale funksjoner, med plasskrevende infrastruktur og sømløse overganger mellom tog, buss, sykkel, gange og bil. Det er mange aktører og beslutningstagere involvert i knutepunktsutviklingen, og det krever samhandling og gode prosesser for å utvikle og gjennomføre gode løsninger.

Peter Butenschøn utfordrer tradisjonell tankegang rundt dette temaet. Senest i Aftenposten 14. august 2017. Butenschøn kommer til vårt frokostmøte og innleder til en samtale rundt dette.

Sjur Helseth er i ledelsen for Bane NORs nyopprettede konsept- og planavdeling. Avdelingen ønsker å ta en aktiv rolle i å skape fremtidens knutepunkter og bidra til klimavennlig og god stedsutvikling. Sjur kommer på frokostmøtet for å fortelle om hvordan de skal jobbe med utvikling av gode knutepunkt og steder fremover.

Sidsel Ahlmann Jensen fra insam presenterer europeiske eksempler på utviklingsprosjekter rundt knutepunkt.

Tid og sted:

Mandag 25. september 2017 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!