April 2017 – Kortreist kvalitet

KS-kortreist

Hva skjer med boligutviklingen Norge etter det grønne skiftet? Hva betyr det for meg som leder i kommunen? Hvordan kan kommunesektoren bidra til at kvaliteten på boliger og boligområder blir mer bærekraftige? I KS´ FoU-prosjekt (2016) om kommunesektorens omstilling til et lavutslippssamfunn anbefales nye tilnærminger. Rapporten heter Kortreist kvalitet og beskriver hvordan kommunene kan bygge videre på kunnskap og erfaringer. Det anbefales blant annet utvikling av et mer inkluderende folkestyre, økt vekt på integrasjon av kommunens ulike roller og styrking av samarbeidsdrevet innovasjon.

Prosjektet er gjennomført av insam as, CICERO – Senter for klimaforskning og Civitas AS. Lars Wang fra insam as har vært prosjektleder og vil innlede til en samtale om hvordan ”kortreist kvalitet” kan være utgangspunkt for lokalt tilpassede strategier for omstilling i praksis.

Dette frokostmøtet om kortreist kvalitet arrangeres av Husbanken og insam. Målgruppen for arrangementet er ledere i kommuner og fylker, folkevalgte, personer som arbeider med utvikling/innovasjon/plan i kommunesektoren, samt statlige, private og ideelle aktører som samarbeider med kommunesektoren om utvikling og omstilling.

Meld deg på her

Last ned rapporten her (12MB)

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Husbanken og foregår i Husbankens lokaler i Drammen. 

Adresse: Husbanken, Grønland 53,

Tidspunkt: 25. april kl. 9.00-10.30 – frokost fra 08.30

Meld deg på her