Alle går litt, noen går mye. Hvordan kan vi sørge for at gåing blir mer attraktivt? Hvordan er sammenhengen mellom gange og bruk av andre transportmidler? Den mest grunnleggende av alle transportformer har stor betydning i det store mobilitetsbildet. Men det må tilrettelegges, stilmuleres og jobbes strategisk for at dette skal bli bra. På dette møtet dykker vi ned i denne tematikken. Mer informasjon følger.

Presentasjon og samtaler med Helge Hillnhütter fra Analyse & Strategi i Multiconsult:
Helge Hillnhütter har kalt foredraget sitt: «Flere fotgjengere = flere kollektivreisende – hvordan vi kan tilrettelegge for god adgang til kollektivtransport». Han er utdannet sivilarkitekt, har en master i planlegging og en Ph.D. i feltet bymobilitet.

Her er Hillnhütters presentasjon:

 

og:

Gun Kjenseth:
Gåstrategi for Buskerudbyen – felles mål og innsatsområder for å få flere i de fem kommunene i Buskerudbysamarbeidet til å gå mer.
Gun Kjenseth, tidligere kommuneplanlegger i Øvre Eiker kommune jobber nå som prosjektleder i Buskerudbysekretariatet og koordinerer arbeidet med forslag til Gåstrategi for Buskerudbyen.

Her er Gun Kjenseths presentasjon:

Rekord bar, Tollbugata 4, Drammen
Mandag 21. august klokka 08.00-10.00
Lett servering.
Velkommen!