Mai 2016: Forskning og innovasjon i NTP

frank-meffert

Foto/CC: Frank Meffert

Transportetatene etterlyste i forkant av NTP 2014 – 2023 en målrettet  satsing innenfor FoU-området, og har som del av grunnlagsarbeidet for NTP 2018 – 2029 utarbeidet en tverretatlig strategi for forskning og utvikling. Strategien peker på mulighetene for mer målrettet felles FoU-satsing, samtidig som etatenes egne spesifikke FoU-behov må løses internt I den enkelte etat. 

Forskningsrådet har tatt til orde for å styrke satsingen på forskning og innovasjon i NTP.
Vi har derfor invitert Gina Ytteborg som er leder for Vegvesenets FoU-stab og Siri Hall Arnøy fra Samferdselsdepartementet til å sette oss inn i mulighetene som økt FoU-satsing i NTP kan bety for vår region.

Se Siri Hall Arnøy sin presentasjon her:

Møtet vil også ha et regionalt perspektiv på dette temaet, med utgangspunkt i Vestregionens strategi (2015), hvor det legges til grunn at bymiljøavtalene bør prioritere forskning og utvikling knyttet til framtidige bærekraftige transportløsninger.

Relevant lenke: Les også Samferdselsdepartementets FOU-strategi for 2016-2022.

Møtet finner sted på Rekord Bar i Drammen, 2. mai 2016 klokka 08.00-10.00.
Programmet starter 08.00, dørene er åpne og kaffe serveres fra 07.45. Det er ingen påmelding eller deltakeravgift.
Velkommen!