Her er presentasjonene fra møtet:

Espen Strand Henriksen, Kolumbus:

Olav Skinnes, Buskerud fylkeskommune:

 

 

 

Vi har invitert fylkesvaraordfører i Buskerud, Olav Skinnes, changemaker Espen Strand Henriksen i Kolumbus, Terje Sundfjord i Brakar, Claes Kanold i Ruter og Kristin Kjøge Jansson i NSB til å snakke om og kommentere hvordan de jobber for å utvikle smarte mobilitetsløsninger.

Kolumbus 2.0
I juni 2017 bestemte Rogaland fylkeskommune at Kolumbus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. Selskapet skal jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt. I september inngikk Kolumbus og Jernbanedirektoratet en avtale om rute-, takst- og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen innebærer sømløse reiser med buss og lokaltog, likt takst- og billettsystem og korresponderende avgangstider.

Hjem – jobb – hjem
Hjem-jobb-hjem er det første prosjektet der Kolumbus, Bysykkelen as, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg samarbeider for å gjøre det lettere å sette bilen hjemme. Som ansatt i en Hjem-jobb-hjem-bedrift får du tiltgang til redusert månedsbillett for buss og tog i hele Rogaland, fri bruk av Bysykkelen og leiebil.
Sammen har Mobilitetsgruppen tatt mål av seg til å videreutvikle og koordinere tiltak for gående, syklende og kollektivtransportbrukere, og tester selvkjørende busser.

Tid og sted:

15. januar 2018 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!