Bildeling og leasing av biler blir mer utbredt. Det utvikles mobilitetstjenester med kollektivtransport, delebiler og sykkel som vil konkurrere med privatbilen. Autonome biler vil kanskje erstatte behov for å eie egen bil. Flere i bilbransjen ser for seg at de i framtiden skal yte en mobilitetstjeneste, i stedet for å selge et produkt.

Hvordan ser framtiden for privatbilismen ut? Hvilken rolle har privatbilen og delebilen i fremtiden? Er privatbilismens død oppskrytt?

Målgruppe: Frokostmøtet er for alle som er interessert i forstå mer om hva som skjer innen privatbilismen. Både fagpersoner og privatpersoner.

Innledere:

  • Paul Hegna, Møller Mobility Group
  • Are B. Knutsen, Bertel O. Steen AS
  • Stian Gander, Albjerk Bil
  • Knut Nordahl, NAF Drammen og Opland

Vi vil som vanlig legge vekt på dialog og deltakelse og tror dette er en god anledning til å drøfte samarbeid og prosjektmuligheter.

Tid og sted: 14. mai 2018 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!