Møtet vil fokusere på hvordan transporten til og fra byggeplassen kan bli mer miljø- og klimavennlig og generelt bidra til et bedre bymiljø. Vi vil belyse hva slags kjøretøy/transportmidler som man framover ser for seg, type drivstoff, hvordan man effektivt kan utnytte kapasiteter både i kjøretøy og gater/veier (mindre ulemper for byen) og totalt utvikle logistikken på en bærekraftig måte.  Dette vil også bli sett i sammenheng med aktuelle virkemidler som leverandørutvikling, bruk av innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFO), partnerskapsmodeller mv.

Innledere:

  • Direktør Eli Grimsby, Kultur- og idrettsbygg KF i Oslo. Erfaringer og tanker om hvordan et kommunalt foretak og en byggherre kan kan bidra grønn mobilitet og lede an i en bærekraftig byutvikling. De har begynt å se på dette i forlengelsen av en meget vellykket satsning på «grønne byggeplasser».

Se Elis presentasjon her:

  • Hege Hansesveen, miljøleder i Veidekke ASA som er langt framme når det gjelder en helhetlig tilnærming til miljø og klima både på utvikler- og entreprenørsiden.

Se Heges presentasjon her:

  • Cecilie Møller Endresen, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet som er opptatt av hvordan programmet kan bidra til både bærekraftige byer og et mer konkurransedyktig næringsliv.

Se Cecilies presentasjon her:

Vi vil som vanlig legge vekt på dialog og deltakelse og tror dette er en god anledning til å drøfte samarbeid og prosjektmuligheter.

Møtet arrangeres i samarbeid med NHO Buskerud og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Tid og sted:

12. februar 2018 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Velkommen!

Foto: CC Jakob Montrasio