NTP for Transport 2.0?

NTP

Regjeringen presenterte i går Nasjonal Transportplan 2018-29.
– Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den. Derfor foreslår vi å bruke 1 064 milliarder kroner de neste 12 årene på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikrere, mer effektive og grønnere transportløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.    

Les mer om presentasjonen her.

Debatten om transportplanen i er også i gang. KS er f.eks. tilfreds med økt satsing på kollektivtransport i storbyene. Likevel  konstaterer KS v/styreleder Gunn Marit Helgesen at NTP (2018-2029) mer er en statlig investeringsplan enn en nasjonal transportplan.
Les mer om dette hos KS. 

Noen mener også at muligheten for et «klimaskift» ikke er benyttet som f.eks. Bellona. 

Gjennom Innovasjonsarena Transport 2.0 vi det uansett blir arbeidet videre med å utnytte de muligheter som ligger i transportplanen for å stimulering til forskning, kompetanseutvikling og innovasjon knyttet til grønn mobilitet og framtidsrettet verdiskaping. 

Vi oppfordrer derfor til å studere planen nærmere og invitere til innspill og ideer. Planen vil også bli et viktig bakteppe for Transport 2.0 frokostmøtene framover.

Transport 2.0 – mer enn transport

Judit-Klein

Dansker ville ha sporingschips i alle sykler – men nå må de skrote forslaget. Begrunnelsen er at noen vil kunne følge ferden din på sykkel, og du har ingen kontroll med hvor opplysningene ender.

Saken viser at verken sykkel eller transport bare dreier seg om teknologi eller funksjonalitet. Her kommer også spørsmål som er nært knyttet til demokrati og rettigheter. Med andre ord er byutvikling også langt mer enn spørsmål om «big data» og hvordan disse kan utnyttes, men også hva som er mål om midler. Dette kan være et godt utgangspunkt for refleksjon om hva som skiller transport 1.0 og transport 2.0. Vi har så langt skissert dette som et utgangspunkt for arbeidet med Innovasjonsarena Transport 2.0. Litt enkelt sagt : Transport 1.0 er transport, Transport 2.0 er ikke transport.

Les mer om sporingschips her og om av hva vi legger i Transport 2.0 her og kommenterer gjerne.

Foto: CC Judit Klein

Sandefjord innenfor bomringen i Oslo?

oslofjordenPå seminaret til Innovasjonsarena Transport 2.0 forrige uke ble mange innovative transportløsninger presentert. Men det var nok Otto Hojar fra FS Links Ab som vil etablere verdens første Hyperloop i vanlig drift mellom Helsinki og Stockholm som gikk lengst. Han presenterte også en skisse som viser hva Hyperloop kan betyr for Osloregionen. Denne viste at alle byer omkring Oslofjorden (inkl. Strømstad) nå hverandre på ha maks. 15 min. I praksis enda færre minutter mellom Oslo og eksempelvis Tønsberg, Larvik, Sarpsborg og Fredrikstad. Fortsett å lese Sandefjord innenfor bomringen i Oslo?